Month: November 2018

การกลายพันธุ์ของยีนที่เป็นธรรมชาติ

การศึกษาครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างการกลายพันธุ์ของยีนที่มีส่วนสำคัญในการดูดกลูโคสในลำไส้ คนที่มีการกลายพันธุ์ของยีนที่เป็นธรรมชาติดูเหมือนจะมีประโยชน์เมื่อมันมาถึงอาหารโซโลมอนตั้งข้อสังเกต ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงและมีการกลายพันธุ์นี้จะดูดกลูโคสน้อยกว่าผู้ที่ไม่มีการกลายพันธุ์

Continue reading